Samtal, par- och gruppterapi som hjälper dig till ett bättre liv
Kate Bradshaw Tauvon är en av initiativtagarna till Genuine Encounters, en grupp terapeuter som fokuserar på den läkande potentialen i det meningsfulla mötet mellan människor, det dagliga livet och hos psykoterapeuten. I sitt arbete med individer, par och grupper hjälper hon människor med olika problem att finna nya möjligheter i sina liv.
–Jag har förmånen att ha ett arbete där jag möter människor, berättar Kate. Jag har valt ett yrke som ger mening och tillfredställelse när jag kan se människor utvecklas och ta tag i sina liv.
Kate utbildade sig i England till arbetsterapeut och till psykodramatiker. I Sverige har hon utbildat sig vidare till leg. psykoterapeut. Hon arbetade i 20 år tillsammans med sin man, som hade en psykiatrisk mottagning inom Praktikertjänst. Nu driver hon en egen verksamhet i samarbete med övriga medlemmar inom Genuine Encounters. Hon har vidareutbildat sig bland annat i EMDR, en etablerad traumabehandlingsmetod. Hon leder även grupper i psykodrama och gruppanalys och är engagerad som lärare och utbildare inom psykodrama.
–Psykodrama är ett konkret och åskådligt sätt att arbeta med människors relationer, som leder till ökade insikter och frigörande av dolda resurser, ofta på kort tid, säger Kate.
Kate har terapier både på svenska och engelska. På mottagningen möter hon människor med problem av olika slag. Det kan röra sig om problematiska relationer med närstående eller kollegor, sorg efter smärtsamma förluster, andra ouppklarade traumatiska upplevelser, drömmar om gemenskap och framgång i livet som inte infriats. Många har ångest, skamkänslor och depressioner som begränsar deras livsmöjligheter.
–Jag arbetar psykodynamiskt, säger Kate. Det innebär att undersöka hur problemen börjat, ofta som en gång nödvändiga strategier, och hjälpa klienten att utveckla nya och mera adekvata förhållningssätt.
Vid det första mötet är målet att klara ut om Kate och hennes klient kan känna ett ömsesidigt förtroende och finna förutsättningar för ett produktivt samarbete. Ett individuellt samtal omfattar som regel 50 minuter och ett parsamtal 90 minuter. Grupper om maximalt tio personer möts en gång i veckan under ett tretimmarspass. Klienterna är vuxna eller tonåringar. Yrkes- och könstillhörigheten är blandad. Kates ambition att skapa förtroende, hennes många användbara verktyg, hennes lyhördhet och professionalitet har lett till att hon blivit en alltmera anlitad terapeut. För ytterligare information, besök hennes hemsida!

Genuine Encounters

Bransch:
Hälsovård/Livsproblem

Telefon: 070 – 441 63 12


Email:
tauvon@gmail.com

Hemsida:
www.tauvon.se

Adress:
Genuine Encounters
Skånegatan 87
116 3 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN